Digitale transformatie in een bedrijfseconomisch model | Interimpoint

Digitale transformatie

Reconnect, Reimagine en Resilience

Organisaties staan de komende jaren, door het internet, andere disruptief technologische ontwikkelingen en de manier waarop de consument het internet gebruikt, voor een digitale transformatie vanuit een bedrijfseconomische motief, met een effect op het operating - en het business model.

Tradtionele organisaties moeten zich opnieuw uitvinden in een transformatie, met 3 belangrijke speerpunten: Reconnect (opnieuw verbinden met klanten), Reimagine (meer IT voor minder) en Resilience (actieve informatie beveiliging).

Trendrede 2016

De Trendrede 2016 Wat speelt er, welke lijnen zien we en wat doe je ermee in de praktijk? Wat is de betekenis voor verschillende segmenten binnen de samenleving?

Trendrede 2015

De Trendrede 2015 is een cadeau voor burgers, bedrijven en bestuurders in Nederland en wordt belangeloos samengesteld door een groep vooraanstaande trendwatchers.

Trendrede 2014

De Trendrede 2014 is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Jaarlijks kaderen en clusteren ze de actualiteit in drie grote overkoepelende thema’s en tonen Nederland daarmee een uitgelicht pad richting de toekomst. De TrendRede schildert de nieuwe tijd die voor ons ligt met krachtige streken en kleurt hem in met opvallende details. Zij schetst daarmee de golven waarop Nederland richting de toekomst surft.

De Digitale Transformatie 2020

Reconnect, Reimagine en Resilience

'Een verandering van tijdperken', waarin informatie de nieuwe grondstof is en, samen met hyper-connectiviteit en moderne technologie, zorgt voor een sociale gedragsverandering en daardóór voor een enorme bedrijfseconomische druk binnen ondernemingen en de overheid.

Door de nieuwe manier van werken op het internet heeft de consument een ongekende keuzevrijheid gekregen en staat hij daardoor in het centrum van de 'koop'-macht; de Magna Carta van het individu.

Digitale transformatie is geen technlogische trend, maar een bedrijfs-economisch effect van hyper-connectiviteit, het gebruik van moderne internet technologie en de menselijke aard om informatie met elkaar te willen delen.


Startschot

Hyper-connectiviteit, delen van informatie en data analyse

Door het internet, smartphones en social media ontstaan verbindingen 'at global scale' en serieuze hoeveelheden data. Daarmee is het startschot voor de informatiemaatschappij gegeven.

Versnelling

Clock speed van de maatschappij

De consument staat aan het roer en bepaalt de verandersnelheid ('clock-speed') van de veranderingen. Organisaties moeten zich hieraan aanpassen.

Van aanbod gedreven naar vraag geörienteerde producten

Consumenten en burgers hebben door het internet een grote keuzemogelijkheid gekregen. Door de keuze die ze hebben om eenvoudig van de ene dienstverlener naar de andere over te stappen, is de oriëntatie van de waardeketen omgedraaid van aanbodgedreven naar vraaggestuurd.

Transactiekosten omlaag

Een bedrijfsmatige uitgangspunt is dat transactiekosten het laagst binnen de muren van een organisatie. Het internet biedt de mogelijkheid samen te werken op een kostenefficiënte manier. Bedrijven moeten daardoor hun transactiekosten met tenminste 30% naar beneden bijstellen. Dit heeft effect op processen, personeel, fysieke locaties en ICT.

Verzadiging

Gevoel van recessie

Door de druk op de operationele kosten (efficiëncy) van ondernemingen ontstaat een gevoel van recessie bij veel ondernemingen. Dit wordt dikwijls beantwoord door tranditionele 20e eeuw reflexen als ontslagrondes, kaasschaafmethoden en budgetkortingen. Maar is dat voldoende?

Disruptieve technologie

Naast de waardeketenomkering én de druk op de transctiekosten gaat disruptieve technologie, 3D printing, nano-technologie en bio-sensoren, zorgen voor de volgende grote verandering in de wijze waarop producten/diensten geleverd en gemaakt worden. Ook deze verandering moeten ondernemingen absorberen om in de markt te overleven.

Bedrijfseconomische druk omhoog

Door de technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op het operating model en het business model verhoogt de bedrijfseconomische druk op de onderneming. De ruimte voor innovaties wordt kleiner.

Digitale transformatie

Het recessiegvoel blijft bestaan als de board niet erkent dat de maatschappij, en daarmee de onderneming, in een transformatiefase zit. De transformatie is een complete omslag van een industrieel gevormde analoge onderneming naar en informatie en digitaal gedreven onderneming.

Reconnect

De relevantie van de ondeneming in de markt moet weer omhoog. Ondernemingen zijn hun vaste klantenbasis verloren door het internet en moeten dit herstelen.

Reimagine

Het reorganiseren van het ICT landschap naar een flexibele OPEX gedreven ICT functie in een ecosysteem is een belangrijke spil in de transformatie. Voorafgaand of parallel aan de ICT veranderingen moet standaardisatie van processen worden doorgevoerd.

Resilient

Zodra nagedacht wordt over digitale dienstverlening en digitale transacties moet 'by design' ook de informatie beveiliging en privacy adequaat geïmplementeerd worden. Dit is meer dan technologie alleen.


Het onderwerp digitale business transformatie is een interessant gebied om elkaar te ontmoeten.

De mens en technologie geïntegreerd

​Zodra computing power oneindig krachtig wordt en steeds kleiner is de vraag of de industrie iets kan maken niet meer relevant, maar wat de industrie gaat maken des te meer.

In elk geval kan dan elk opject een 'computer' worden. Technologie wordt ontwikkeld ten dienste van mensen, individuen, groepen en communities. Een goed voorbeeld is de mogelijkheid tot het hyper-personificeren van technologie op de werkplek. Dat verandert het concept van werken, leven, organsiaties, hierarchieen en structuren volledig.

Machine-Machine communicatie en analytics

Het type technologie dat apparaten met elkaar kan laten communiceren en data verzamelingen kan versturen naar grote data stuwmeren (big data eco-systemen) zal de komende jaren sterk in opkomst raken en zal meerdere industrieen transformeren.

De mogelijkheden om de data te 'minen' zijn extreem hoog. Door de komst van ultra snelle analyse omgevingen is de 'glocal heart beat' altijd te horen. Een goed voorbeeld is de gezondheidszorg waarin we nu al met onze mobiele telefoon en andere devices bepaalde lichaamsfuncties kunnen volgen, vastleggen en laten analyseren. In 2020 zijn die mogelijkheden uitgegroeid naar een persoonlijke on-line real-time diagnose.

Verregaande mobiliteit

Mobiliteit is geen nieuwe technologie. De software die daarop draait wel. De context en locatie en communicatie tussen mobiele apparaten onderling (NFC) zijn twee zeer belangrijke ontwikkelingen voor de mobiele gebruiker om de juiste content te ontvangen. Leveranciers van informatie kunnen content 'sturen'.

Bepaalde content over het weer is van belang op een vrije dag (agenda) en de locatie: 'strand'. In andere contexten is weer andere content van belang. Zeker als deze informatie van te voren komt en niet als je al op het strand staat. Hierin is de technologie van de voorspellende analyse essentieel. Dit zal een grote verandering teweeg brengen in bijvoorbeeld winkels. Klanten (context) worden gestuurd naar winkels (locatie) waar zij de goedkoopste producten (boodschappenlijst i.c.m. predictive analysis) kunnen kopen.

Congnitieve computing

Door de toegenomen snelheid van computers en de genoemde miniaturisering kan de snelheid en het lerend vermogen van het menselijke brein steeds beter worden benaderd.

Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen in combinatie met de snelheid en omvang van de computing power, cognitieve computers leren door ervaring, vinden correlaties, creeren hypotheses en leren van de uitkomsten van de hypoteses. Allerlei verschillende industrieen kunnen profiteren van deze vorm van compute. Een voorbeeld is analyse op de enorme hoeveelheid data die door sensoren in zee worden ontvangen, doorgezonden, geregistreerd en geanalyseerd. Dit kan potentieel als een een real-time tsunami monitor worden gebruikt. Ook in de gezondheidszorg zijn er diverse innovaties te bedenken.

Geen corporate datacenters meer

Data centers zijn in de huidige tijd een 'fact of life'. Geen enkele grotere onderneming kan zonder, maar de dagen van een corporate data-center zijn echt geteld.

Hoewel de data-centers steeds krachtiger worden en steeds virtueler gaan werken is de tijd aangebroken dat de data-centers voor grote ondernemingen niet meer zelf beheerd worden, maar 'afgenomen als een service'. In de komende twee decennia zijn de meeste 'eigen' corporate data-centers verdwenen en draaien functionaliteiten in de cloud: snel, schaalbaar en veilig. De cloud als versie 2 van het corporate IT organisatie en business partner van het management. Hierdoor zal ook het IT-budget (als dat nog zo genoemd mag worden) verschuiven van harde technologie of IT naar de business kant van de onderneming.

Strategische cloud diensten

Cloud computing wordt nu nog dikwijls gebruikt als een van de delivery modellen. Zodra de corporate data-centers verdwijnen is de cloud en haar cloud diensten van strategisch belang geworden. Het is immers de 'extended' machinekamer van de onderneming geworden.

Daar draaien mission critical systemen en dat moet snel, foutloos en veilig voor het ecosysteem waarbinnen de onderneming zich bevindt. IT is en blijft voor de meeste industrieen een 'enabler' voor de kernactiviteit van de onderneming. Het belang van IT en informatievoorzieningen voor de verander - en innovatie kracht voor de business is echter dermate groot dat de IT organsiatie van de toekomst wel de versneller kan worden voor de onderneming. Cloud en cloud diensten veranderen op dit moment consumenten het meest, maar ook ondernemingen gaan grote transformaties door, juist omdat het internet er is. Niet alleen automatiseren van bestaande taken op een moderne manier, maar juist innoveren, waar dat voorheen niet kon. Een gevolg hiervan is dat de opkomst van virtuele taakgerichte organisaties voor een scherp en kortstondig doel geen uitzondering meer blijft; business-out-of-the-box.

Toekomstige app stores

Apps worden op dit moment in grote getalen gemaakt, aangeboden en gebruikt. In de persoonlijke levenssfeer meer dan bij bedrijven, maar dat gaat veranderen.

Bedrijven kunnen de komende jaren apps gebruiken, maar tegelijktijd de performance en de security ervan instellen op een manier dat het voldoet aan de eisen van de business. Dat komt omdat het volledige applicatie delivery model in de cloud staat. Dat wil zeggen dat niet alleen de functionals bepaalt kunnen worden, maar ook de non-functinals. De onderliggende infrastructuur kan daardoor worden afgestemd op de verschillende business eisen. Met dat in het achterhoofd hoeft de onderneming hier geen energie meer in te steken en kan de onderneming werken aan de kern activiteit voor gebruikers en klanten.

Gecentreerd rondom consumenten

Voor CIO's en IT directeuren moet dit bekend klinken: veel druk op de continuiteit, altijd maar kosten besparen en geen moment om na te denken over fundamentele hervormingen.

Sommige CIO's ontsnappen hieraan en werken daadwerkelijk voor de business. Het mantra wordt: "als je vandaag niet innoveert, hoeft het morgen niet meer". Maar kennen we de klantenkring nog wel echt of hebben we nog alleen maar een redelijk beeld van Gen X klanten. Maar de Gen Y klanten zijn eigenlijk de klanten, of tenminste de klanten van de toekomst. Hoeveel weten we daarvan? En hoe beinvloeden we die? Het is hierin van belang verregaande personificatie door te voeren op het aanbod naar de Gen Y klanten en daarin communities aan te spreken. Voor technologie is het van belang om zeer intuitief te worden en de technologie te humaniseren. Een voorbeeld is dat veel Gen Y klanten in de toekomst een cash geld en credit cards vermijden. Alle informatie is immers bekend bij online banken en betalen doe je met een 'swipe'.

Geïntegreerde ecosystemen

Ondernemingen en publieke diensten zijn traditioneel ingericht als piramides; een hierarchie. Binnen de hierarchie was alles ingericht op zoveel mogelijk efficientie en worden processen en IT voornamelijk gebruikt om interne aspecten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Innovatie wordt niet georganiseerd of ergens in een 'hoekje' van het bedrijf. Rond de tijd van de introductie van Facebook doet de netwerkeconomie of deeleceonomie zijn intrede en is de realiteit van hierarchieen eigenlijk over. Een onderneming wordt onderdeel van een groter geheel; een ecosysteem. Een bedrijfsmatig ecosysteem bestaat uit een kleiner of groter netwerk van bedrijven, toeleveranciers, afnemers en eventueel publieke diensten die invloed op elkaar hebben; met elkaar communiceren, gegevens uitwisselen en innoveren. Langs die weg wordt ook informatie uitgewisseld en geinnoveerd. Die ecosystemen zijn niet net als de 'piramides' in beton gegoten, maar bewegen met de omgeving en tijd mee.

Alles wordt virtueel

Als de tijd voorschreidt naar 2020 zal meer en meer van de technologie virtueel worden. Dat wil zeggen dat bepaalde lagen van de technische infrastructuur gezien kunnen worden als een abstracte laag; een 'onzichtbare' service.

Naast de servers, de storage en compute worden de mobiele devices, die nu heel specifiek Android of Apple zijn, uiteindelijk ook gevirtualiseerd. In die zin is virtualisatie een vorm van standaardisatie. Immers een virtuele server omgeving o.b.v. bijvoorbeeld VMWARE gecombineerd met X86 architecture is een standaard omgeving waar elke moderne applicatie op kan werken. De verregaande virtualistie zal de IT indrustrie sterker maken, waardoor de focus niet meer op de IT maar op de waarde van de IT, i.e. de business, komt te liggen. In het algemeen zal dit ook de kracht zijn die het aantal rekencentra en de omvang daarvan verkleind en misschien in de verdere toekomst wel laat verdwijnen. Het is eveneens de kracht waardoor de business veel meer dan ooit te voren haar business, haar innovatieve vermogen, haar beleid, haar beveiliging en haar data op orde moet hebben. Zonder dat heeft zij heel weinig voordeel aan de technologische ontwikkelingen.

De computer verdwijnt

De computer zoals we die nu kennen verdwijnt, immers alles wordt intelligent en wordt dus in zekere zin een computer.

Een computer zoals we die nu kennen is een aparte kast met rekencapaciteit, memory en software onder licenties. Dat apparaat kent zijn laatste genereaties. Nu al is duidelijk dat de tablet en de smartphone de PC en laptop van weleer vervangen. Door meer en meer intelligentie in het netwerk te stoppen komen apparaten op de markt die weliswaar intelligent zijn, maar niet meer het predicaat computer zullen dragen.

Traditionele technologie (1965-2005)

De eerste golf is voltooid verleden tijd en heeft ons gebracht waar we nu zijn in Nederland: vergaand gedigitaliseerd en een van de grootste knooppunten van de digitale snelweg ter wereld. Een prestatie waar iedereen die een bijdrage heeft geleverd trots op mag zijn.

In deze periode heeft de overheid en commerciele bedrijven ook een situatie gecreëerd waar continuïteit van dienstverlening heel belangrijk is geworden. Tegelijkertijd staat elke onderneming voor een enorme uitdaging om de bestaande technologie om te vormen naar de principes de digitale economie: on-line, innovatief, flexibel en veilig.

Social media, mobiel en on-line (2005-2015)

De tweede golf is de ontwikkeling van social media vanaf 2005, het delen van informatie en het besef dat informatie, monetair en maatschappelijk, een waardevol productiemiddel is. Tijdens deze periode staan begrippen als cloud, social media en mobiel centraal op elke ICT agenda en wordt de ontwikkelingsagenda met informatiebeveiliging uitgebreid.

Door de hyper connectiviteit tussen burgers, bedrijven en de overheid enerzijds en de beschikbaarheid van persoonlijke data anderzijds wordt informatie als waardevolle asset gezien. Hierdoor worden onderwerpen als informatiebeveiliging en privacy betekenisvolle onderwerpen voor het strategisch kader. In deze fase ontwikkelt het bewustzijn op informatiebeveiliging langzaam maar zeker. Aan de andere kant wordt de technologie die door criminelen wordt gebruikt ook steeds geavanceerder. De overheid ontwikkelt een netwerk van informatiebeveiligings-specialisten en investeert enorm in het onderwerp; ook op Europees niveau.

Disruptieve technologie (2015-2025)

De derde golf van technologie begon een aantal jaren geleden voorzichtig en is zolangzamerhand met de introductie van slimme en disruptieve technologie, zoals 3D printen, robotica, machine-to-machine (M2M) communicatie, sensor - en nano-technologie, geavanceerde materialen en de convergentie van diverse technologieën (bio-sensor), volwassen aan het worden.

In deze periode groeit de maatschappij uit van een kleine elite die alle informatie tot zijn beschikking heeft naar een maatschappij waarin iedereen informatie tot zijn beschikking heeft. De netwerk - en informatie economie komt tot volle wasdom. Dit heeft een geweldige impact op de manier waarop burgers onderwijs krijgen, gezond en fit blijven, met elkaar communiceren, zich veilig voelen en ook zaken met elkaar doen. Maar niet alleen super technologieën zullen veranderingen initiëren. Ook bestaande technologieën uit de voorgaande perioden blijven continue invloed uitoefenen; zeker op het aspect van informatiebeveiliging.

Humanisering van technologie (2025-2035)

De vierde golf is uiteindelijk de golf waarin mensen daadwerkelijk een betere relatie met technologie willen opbouwen. Technologie is er om de mensen te helpen en niet andersom. Dat dwingt een hogere mate van vertrouwen in onze digitale maatschappij, digitale economie of digitale (internationale) overheid af. Dit wordt extra versterkt doordat in de komende decennia de digitale multi-identiteit een belangrijke rol gaat spelen in de manier waarop we met elkaar omgaan en zaken doen; ook met de overheid.

Het is de periode waarin de digitale multi-identiteit in het hart van de economie wordt geplaatst, en daarom wordt het de ‘economie van identiteiten’ genoemd. De meeste mensen, en op de duur alle levende wezens en apparaten zullen met het internet verbonden zijn met één of meer digitale identiteiten. Op basis van een bepaalde identiteit worden keuzes ten aanzien van transacties met commerciele onder-nemingen en de overheid. Het vaststellen van de authenticiteit van identiteiten wordt een van de grootste uitdagingen. Consumenten en burgers worden in deze periode in toenemende mate eigenaar van hun persoonlijke data. Ze verschaffen toegang aan derden wanneer daar voor hen een toegevoegde waarde in zit.