Publicaties Digitale Transforamtie | Interimpoint

Publicaties

Digitale transformatie op papier

Verschillende artikelen van Huub Stiekema zelf of in samenwerking met andere professionals. Meer artikelen zijn te vinden op de LinkedIn bijdrage. Voor vragen en of een kennismakingsgesprek kunt u contact met Huub Stiekema opnemen. Interimpoint: Verleg grenzen met oog op de toekomst en zorg voor het heden.

New Business Radio | mei 2016 | Veiligheid en technologie

De digitale transformatie is een feit, maar wat is de invloed daarvan op onze veiligheid? Huub Stiekema van Interimpoint BV was te gast bij Richard van Tilborg in SMART Technology en hij is hierin gespecialiseerd! Presentator Richard van Tilborg, partner innovative technologies @Ordina SMART Technologies, neemt ons mee in de wereld van de innovaties in de technologie. Technische ontwikkelingen gaan steeds sneller, worden betaalbaarder, worden kleiner en komen hiermee dichter bij de mens te staan.

Luister verder op Soundcloud

Huub Stiekema

LinkedIn | maart 2016 | Blogs over Transformatie

Iedereen kent het gevoel wel van de herfst en trek krijgen in suddervlees. Als je het zelf maakt koop je kwaliteitsrundvlees, aanbraden, kleine scheutjes water toevoegen, uitje en laurier erbij met een likje appelstroop en dan op een zo laag mogelijk pitje uren laten sudderen. Je neemt de tijd en stopt er liefde in. Op TV wordt evenwel uw beschikbare tijd als belangrijkste argument gebruikt en wordt met suddervlees in 10 minuten gemaakt.

Een beter vergelijk met de huidige digitale transformatie is er eingelijk niet. Veel adviseurs pleiten snelheid van handelen of de trein missen en ten onder gaan. Allemaal het symptoom van hetzelfde haastige gedrag, waardoor een transformatie zich niet kan borgen in de organisatie en voor mij vooral: 'suddervlees in 10 minuten'. Lees verder op LinkedIn.

Huub Stiekema

Nyenrode | febr 2016 | IT regiemanagement

Met welke actuele problematiek houden hoogwaardige IT managers zich bezig? Vanuit verschillende invalshoeken hebben de deelnemers aan de eerste leergang IT Regie Management van Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent deze vraag behandeld. In het boek IT Regie en Digitale Transformatie zijn de samenvattingen van hun papers opgenomen, onder redactie van prof. dr. Lineke Sneller RC. Het boek is op 18 februari 2016 feestelijk gepresenteerd. Download.

Lieneke Sneller | Sietse Bergstra | Huub Stiekema

Informatie | mei 2015 | Transparante overheid

Transparantie is een kernbegrip aan het worden voor de relatie tussen maatschappij en overheid. Een transparante overheid is van belang voor het vertrouwen van burgers, bedrijven en instellingen in die overheid. Transparantie versterkt de democratie enorm. Maar vooralsnog ervaren politici en bestuurders transparantie vooral als druk. Download.

Huub Stiekema

Informatie | april 2015 | Agility

De huidige snelle ontwikkelingen in IT veranderen de samenleving ingrijpend en zetten businessmodellen op z’n kop. Deze digitale transformatie noopt directieteams tot actie. De business wordt gereorganiseerd en ‘nieuwe IT’ moet dat ondersteunen. Vaak grijpt men daarbij naar agile methodieken, maar agile dankt zijn succes vooral aan kleinschalige toepassingen. Er is echter een methode, ‘Agile 5 + 1’ voor grootschalige implementaties. Download.

Huub Stiekema | Jan Vlietland

Informatie | maart 2015 | Technologie

Ga maar eens staan in de schoenen van een RvB. Je vraagt je op de terugweg naar huis af of die verandering wel kan. Alles is tot in de puntjes geregeld binnen jouw onder-neming: je bent een goede werkgever, aandeelhouders zijn tevreden, klanten zien de meerwaarde en je hebt zelfs de laatste ISO certificaten binnen; you are the man!!. Download.

Huub Stiekema

Informatie | februari 2015 | Economie

De berichten van premier Rutte, minister van Financiële Zaken Dijsselbloem en de Nederlandse bank begonnen eind vorig jaar voorzichtig positief te worden. Nederland zat weer in de lift. Hoewel het wel belangrijk was wie aan het woord was over de Nederlandse economie, vond ik het wel een prettig idee dat er iets positiefs werd gezegd. Niet alleen voor de eigen portemonnee, maar ook voor veel medelanders, ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Zijn er nog bestuurders die denken dat het internet een hype is? Download.

Huub Stiekema

Informatie | januari 2015 | Informatiebeveiliging

Geen kostenpost, maar een voorwaarde voor ondernemers. De digitale transitie die zich momenteel voltrekt, verbindt wereldwijd systemen en netwerken. Dat schept niet alleen ongekende mogelijkheden, het vergt ook extra aandacht voor informatiebeveiliging. Download.

Huub Stiekema

Informatie | december 2014 | Kantelperiode

De wereld is volop in beweging. Digitale spelers verwerven hun plek in de markt en zetten daarmee het traditionele bedrijfsleven onder druk. Deze kantelperiode, die technologisch wordt ondersteund, beoogt niet alleen een andere manier van geld verdienen, maar staat ook voor een andere perspectief op groei en waarde. Dit epistel is een eerste in een reeks van bijdragen waarin we inzoomen op de verschillende aspecten van de digitale transformatie. Download.

Huub Stiekema | Kenny van Ierlant

Boek | december 2009 | Breakout! Living in the new unreality

The title of this book: ‘Break out! Living in the new unreality’, can be taken literally for police officers. Outside of work the police officers are already living in the information space or 'the new reality'. It’s the reality of the criminal world, it’s the reality of their home situation and the situation of the people the police is there to protect and to serve. Inside the organisation the police works in a traditional way, with limited information sources and poor connectivity

This attitude towards modern technology and fundamental change will be a liability to the organisation in the future.

Ga naar de pagina over dit boek

Huub Stiekema | Carl Bate (UK)

Politie | januari 2006 | Strategie IT politie

Een succesvolle verbetering van de informatiehuishouding vereist een realistisch inzicht in de technische en organisatorische (on)mogelijkheden en duidelijk leiderschap. De strategie gaat daarom uit van de realiteit van dit moment, zonder de ambities van 2001 uit het oog te verliezen.

Download.

Huub Stiekema | Hans Schönfeld