CV adviseur digitale transformatie en cyber CISM | Interimpoint

CV

Achtergrond en ervaringen

Informaticus T-shaped ontwikkeld als interim-CIO en business/IT executive, waarin ik een sterke business drive combineer met veel kennis van technologie en management skills om complexe veranderingen in gang te zetten en te leiden in dynamische omgevingen. Ik ben in staat ingewikkelde IT vraagstukken eenvoudig weer te geven, roadmaps te ontwikkelen, programma's te definieren en IT regie uit te voeren.

Als CIO/CDO ligt mijn kracht vooral bij het versterken van de IT waarde binnen een organisatie: ontwikkelen ICT strategie, verhogen volwassenheid ICT organisatie, verminderen van complexiteit, ontwikkelen cloud strategie en uitvoeren complexe programma's.

Een IT executive met oog op de toekomst en zorg voor het heden.

Overzicht

U kunt het CV overzicht (1 A4) downloaden door op de afbeelding hieronder te klikken. De uitgebreide CV en andere downloads kunt u elders van de site downloaden.


Dutch


Verkort CV van Huub Stiekema

English


Verkort CV van Huub Stiekema (2014)

Mijn ervaring in de zorgsector

Download CV

Werkzaam in de zorgsector als CIO bij GGD GHOR Nederland

CIO GGD GHOR Nederland

 • Verantwoordelijk voor het "verbinden en versterken" van het IV landschap vanuit de GGD GHOR Nederland mét de lokale GGD/GHOR organisaties, VWS, RIVM en ketenpartners

Mijn ervaring in de bouwsector

Download CV

In de bouw sector heb ik ervaring opgedaan bij Hurks Bouw met enerzijds het de volledige IT migratie naar de cloud en anderzijds het strategisch advies over business innovatie door technologie.

Verandermanager Hurks Bouw

 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programma: "meer voor minder", waardoor IT is gemigreerd naar een cloud leverancier en Hurks regie kan voeren over de IT leverancier. Opnieuw de governance ingericht en informatiebeveiliging en privacy een plek gegeven.

Strategisch adviseur RvB Hurks Bouw

 • Adviseur van de RvB inzake nieuwe business modellen in de bouw met behulp van informatie, intelligence en technologie

Programmamanager Informatiebeveiliging VolkerWessels divisie Infrastructuur Nederland

 • Verantwoordelijk voor het implementeren van het IB-beleid en het uitvoeren van projecten om aan moderne eisen van informatieveiligheid en privacy te kunnen voldoen

Directeur Enterprise IT

 • Verantwoordelijk (rapporterend aan de RvB) voor het doorvoeren van Digitale transformatie en harmonisatie van IT over de 6 landen en 4 divisies van VolkerWessels

Mijn ervaring bij Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en de RvA

Download CV

Bij Veilig Verkeer Nederland wordt een strategisch advies geschreven op welke wijze en langs welke roadmap, doorlooptijd, kosten en consequenties het huidige ICT-construct gemigreerd kan worden naar een modern, passend en goed werkende ICT-ondersteuning voor de beroepsgroep en de vrijwilligers.

Gemeente hattem, Heerde en Oldenbroek - strategisch adviseur

 • Advisering over de positionering CIO functie en daaraangekoppelde business/IT alignment en versterking van de vraagorganisatie.

Gemeente Almere - strategisch adviseur

 • Advisering van de directie Publiekszaken op het snijvlak van business en ICT. Daardoor wordt het begrip van ICT en het handelingsrepertoire breder. Dit is voordelig gebleken voor zowel de dienst alswel de ICT-organisatie.
 • Begeleiding van de programmamanager oBRP en het op orde krijgen en verankeren van zijn programma.

Strategisch adviseur Veilig Verkeer Nederland

 • Verantwoordelijk voor strategisch ICT 2020 advies voor Veilig Verkeer Nederland: van command-control naar communicatie en ollaboratie.

Adviseur Raad voor Accreditatie (RvA)

 • Workshop gegeven over technologische trends en ontwikkelingen en de relatie gelegd naar de core business van de Raad van de accreditatie

U kunt mijn volledige CV of mijn LinkeIn profiel downloaden. Linken en 'liken' kan ook!!

Mijn ervaring in de circulaire economie

Download CV

In de circulaire economie heb ik recentelijk ervaring opgedaan bij van Scherpenzeel. De vraag die er lag was om de toekomst te verkennen vna de circulaire economie en technologie.

Strategisch adviseur

 • Adviseur voor de directie op de uniformering ICT complexen en toekomstige business/informatie/ICT architctuur.

Mijn ervaring in de veiligheidssector (overheid)

Download CV

Mijn ervaring bij de overheid ligt recentelijk bij de veiliggheidsregio (2015) en bij de Nederlandse Politie waar ik tussen 2001 en 2013 als IT directeur, CIO en adviseur heb gewerkt aan harmonisering, stabilisering, ontwikkeling en vernieuwing van landelijke ICT in samenwerking met het 'blauwe' proces en het departement. Naast de Politie ook gewerkt in multidisciplinaire teams over de harmonisatie van rekencentra en informatiebeveiliging.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

 • CIO voor de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en in die rol verantwoordelijk voor het uitvoeren van een informatiebeveiligigsassessment en een infrastrutuur assessment en de daaruit voorvloeiende maatregelen. Daarnaast verantwoordelijk voor het verbeteren van de ICT governance en inrichten van een ICT samenwerkingsverband voor de Zuid West Delta.

Plaatsverangend directeur shared service Nederlandse Politie

 • In die rol mede verantwoordelijke voor het reilen en zeilen van ICT, Logistiek en Bestuursondersteuneing

Directeur ICT Nederlandse Politie

 • Verantwoordelijk voor de stabilisatie van de rekencentra, afbouw externen, verbeteren financiele positie en fundament leggen voor vernieuwwing.

Directeur Intelligence Politie Brabant Zuid-Oost

 • Verantwoordelijk voor het inrichten van een intelligencefunctie binnen de politieregio Brabant Zuid-Oost

CIO Politie Zuid Nederland

 • Verantwoordelijk voor de harmonisering van de ICT hulpmiddelen over 6 politieregio's heen. Besparingen zijn op innovaties ingezet.

Adviseur landelijke implementatie Wenkend Perspectief

 • Adviserend naar de directie van het ICT bedrijf over de implementatie van de ICT strategie: Wenkend Perspectief.

Adviseur portefeuillehouder ICT Raad van Commissarissen

 • Adviserend naar de voorzitter van de RvC en portefeuilehouder ICT over ICT vraagstukken Nederlandse politie.

Programmamanager implementatie landelijk Intake proces

 • Programmamanger uitvoering implementatie landelijk intake proces

Consultant Intake proces Concern Informatiemanagement Politie

 • Consultatnt voor het opstellen van een programmaplan t.b.v. de landelijke harmonisering en technische ondersteuning van het Intakeproces

U kunt mijn volledige CV of mijn LinkeIn profiel downloaden. Linken en 'liken' kan ook!!

Mijn ervaring in de telecom branche

Download CV

Mijn ervaring in de telecom markt is begonnen bij de introductie van GSM in Nederland door KPN Mobiel en heeft zich voortgezet de jaren erna bij andere service providers en nieuwe mobiele aanbieders in binnen - en buitenland.

Account directeur bij startups van BT Telecom in Italië en Engeland

 • Verantwoordelijk voor het begeleiden van sr adviseurs bij een mobiele operator in Italië en in de UK.

Adviseur RvB inzake nieuwe producten en diensten

 • Advieseur RvB Telfort over customer relationship management (CRM, 1999)

Manager customer care bij Telfort

 • Manager (extern) van het call center (400fte) van Telfort

Programmamanager call reduction bij Telfort

 • Programmamanager (extern) call reduction bij Telfort (1999)

Adviseur customer care bij Telfort

 • Advieseur customer care (extern) bij de startup van Telfort (1998)

Manager processen, systemen en implementaties bij het call center KPN Mobiel

 • Manager (intern) van een afdeling Processen, Systemen en Implementaties die verantwoordelijk was voor de implementatie van nieuwe producten en diensten van KPN Mobiel (Den Haag) in het call center (Groningen).

Implementatiemanager call center KPN Mobiel

 • Begeleiding van de startup KPN Mobiel (1993) op het onderwerp implementatie nieuwe producten en diensten (extern).

Projectleider opleidingen KPN Mobiel

 • Opleidingen gemaakt en gegeven voor medewerkers van KPN Mobiel op het gebruik van het primaire proces systeem (MCCS).

U kunt mijn volledige CV of mijn LinkeIn profiel downloaden. Linken en 'liken' kan ook!!

Mijn ervaring in de ICT branche

Download CV

Mijn ervaring in de ICT branche aan het begin van mijn carriëre ligt op het vlak van ICT specialisme en projectmanagement. In 2013 en 2014 heb ik resp. Interaccess en Ordina gewerkt als adviseur Digitale Transformatie.

Ordina - strategisch adviseur (2013)

 • Strategisch adviseur naar de directie van Ordina en klanten van Ordina over Digitale Transformatie.

Interaccess - strategisch adviseur (2013)

 • Strategisch adviseur naar klanten van Interaccess over Digitale Transformatie.

Projectmanager

 • Diverse projecten in bij energiebedrijven, telecom (KPN) en philips

AS/400 specialist

 • Diverse projecten bij energiebedrijven, overheid, post, Coopers&Lybrand

Opleider

 • ICT cursussen aan gemeenten, politie en commerciële instellingen

U kunt mijn volledige CV of mijn LinkeIn profiel downloaden. Linken en 'liken' kan ook!!

Opleiding en certificaten

Download CV

Opleiding

 • Informatica (HIO, 1988)
 • VWO-B (1984)

Certificaten

 • NICP IT regie Nyenrode (2015)
 • CISM Deloitte (2014)
 • ENCS Ethical hacking (2013)
 • MSP (2013)
 • Gateway review (OGC) (2012)
 • Verander management (2004)
 • Financieel management (2003)
 • Prince II (2003)
 • ITIL (2001)

Opleiding

 • CISSP Deloitte (2013)

Talen

 • Nederlands,mondeling en schriftelijk goed
 • Engels, mondeling en schriftelijk goed
 • Duits, mondeling goed, schriftelijk redelijk

Additioneel

Referenten

 • Dhr. W. Sijstermans, CTO Rijk (+31 70 42675 93), dhr. H. Kamphuis, alg directeur vtsPN en bereikbaar op: +31621 54 57 26, alsmede een referentiebrief van het ministerie van V&J, dhr. S Gaastra (DG).

U kunt mijn volledige CV of mijn LinkeIn profiel downloaden. Linken en 'liken' kan ook!!