Interim management, advies, coaching en lezingen | Interimpoint

Diensten

IT Regiemanagement (CITRM)

Hieronder staat het dienstaanbod van Interimpoint wat samen te vatten is onder het kopje IT Regiemanagement. Voor vragen en of een kennismakingsgesprek kunt u contact met Huub Stiekema opnemen.

Interimpoint, verlegt grenzen met oog op de toekomst en zorg voor het heden.

IT Regiemanagement (CITRM)

De druk op de keten van informatievoorziening neemt toe Enerzijds zien we dat de rol van IT verandert, dat verdergaande digitalisering vraagt om nieuwe business modellen: IT moet meer bijdragen aan de business. Anderzijds zien we het aanbod van IT-diensten verschuiven naar ´multi-sourcing´ waarbij regie gevoerd moet worden over diverse gespecialiseerde ketenpartners binnen en buiten de organisatie. Dit vraagt om een unieke mix van competenties.

IT-regisseurs zijn in staat regie te voeren over de hele informatiseringsketen en ervoor te zorgen dat de informatievoorziening werkt, en blijft werken. Je kunt gerust spreken van een nieuwe discipline binnen IT-management met een sterk T-(competentie) profiel.

Huub Stiekema heeft bij Nyenrode en InterExcellent met goed gevolg de opleiding tot IT Regie manager (CITRM) afgerond in 2015. Door de opleiding IT Regiemanagement zijn de verschillende competenties getoetst en aangescherpt. Het onderzoek dat Huub heeft uitgevoerd, over essentiële factoren die de kwaliteit van informaie beïnvloeden bij het centralisatie van IT is, op basis van MBA normen, door prof. dr. Lineke Sneller RC gewaardeerd met een 8.

interim- en programmamanagement (MSP)

U ziet dat technologie de game changer is van de 21e eeuw. U wilt daar ook van profiteren in de efficientie of de effectiviteit van uw organisatie, maar krijgt uw vinger er niet achter. U zoekt daarom een transformatiemanager. Mijn transformatieaanpak richt zich op interventie op een aantal aspecten in uw organisatie:

 • context - wat is de dominante verandering buiten de organisatie
 • business case - wat zijn de bedrijfseconomische drivers
 • governance - hoe wordt de verandering top-downgestuurd
 • cultuur - wat is de dominanten verander - en communicatiestructuur
 • competenties - hoe sluiten de competenties aan bij de transformatiedoelen
 • architectuur - samenhang in organisatie, processen, mensen en technologie
 • innovatie - hoe is het innovatief vermogen van de organisatie geregeld
 • projectmanagement - op welke wijze voert de organisatie projecten uit
 • technologie - welke technologie is er en welke verbetering is gewenst

Na een grondige analyse wordt samen met u de transformatie-agenda opgesteld. Daarna wordt de gewenste governance ingericht en de transformatiedoelstelling aangescherpt. De transformatie-agenda wordt, als een 'roadmap' voor de transformatie, zorgvuldig gecommuniceerd.

Strategisch IT advies

Digitale transformatie

Digitale transformatie is een ingewikkelde problematiek. De druk van concurrenten of de maatschappij neemt toe en consumenten en burgers willen digitale dienstverlening die 24 uur beschikbaar is. U staat financieel onder druk en heeft te weinig innovatiekracht, maar ziet ook dat het internet fantastische mogelijkheden biedt. Om deze impasse te doorbreken kan Interimpoint u hierin adviseren.

Cyber security specialist (CISM, CISSP, ENCS)

Cyber security is een belangrijk onderdeel van digitale transformatie. Immers als uw organisatie de digitale transformatie inzet en steeds meer diensten digitaal gaan aanbieden dan moet de digitale weerbaarheid toenemen. Interimpoint kan samen met u de digitale beveiliging-agenda opstellen, inrichten en uitvoeren.

IT organisatie

Met de komst van het internet, de cloud en smartphones staat de relevantie van de eigen ICT organisatie ter discussie. De eigen ICT organisatie is toch van groot belang voor de business omdat die de coördinatie moet gaan naar diverse cloud services. De focus van de ICT organisatie moet langzamerhand ontwikkeld worden van 'techniek' naar 'informatie'. Belangrijke onderwerpen zijn: informatie management, beveiliging, identity management enzovoort. Interimpoint kan u adviseren over deze transformatie.

Project review (Gateway review OGC) en projectportfolio review

Dikwijls hebben organisaties problemen met hun projectportfolio of met specifieke projecten. Als project reviewer kan Interimpoint zowel het projectportfolio op orde brengen of een project weer op de rails krijgen. Interimpoint heeft veel ervaring met projecten en governance op projecten binnen een complexe - bestuurlijke context.

Vragen die typisch gesteld worden:

 • Ik zie dat de maatschappij digitaliseert en hoe kan ik daar voordeel uit halen
 • Ik wil mijn legacy kwijt, maar weet niet hoe
 • Ik moet bezuinigen, maar heb het idee dat dat niet kan
 • Ik heb teveel projecten en hoe nu verder

Coaching en workshops

U bent DGA, CIO of onderdeel van een directie team en en wil van een onafhankelijke ervaren persoon een advies over het reilen en zeilen van uw ICT organisatie op het vlak van governance, business/IT en de impact van moderne technologie. Interimpoint heeft veel ervaring met het begeleiden van managementteams en coaching van mensen binnen het business/ICT werkveld.

Lezingen

Interimpoint kan voor u een lezing verzorgen over:

 • Digitale transformatie - wat zijn de bedrijfseconomische triggers om te transformeren
 • Future technologies - wat zijn toekomstige technologieën die uw organisatie raken
 • Informatiebeveiliging - digitale transformatie en informatiebeveiliging