SDigitale startups in de informatie maatschappij | Interimpoint

Startups

Startup activiteiten

Interimpoint is actief op een aantal innovaties en heeft een paar startup activiteiten lopen. Lees hier meer over deze startups. Desgewenst kunt u contact opnemen met Huub Stiekema om van gedachte te wisselen over deze initiatieven.

Informatie beveiliging voor het MKB

Veiligdigitaalondernemen werkt aan strategisch advies inzake informatie beveiliging voor het MKB in Nederland.

Het adagium van Veiligdigitaalondernemen is: veilig, waakzaam en veerkrachtig. Ondernemingen in Nederland moeten zich bewust worden van de waarde die informatie voor hun onderneming heeft, de kwetsbaarheden van de onderneming en de dreigingen die in de online wereld op de loer liggen.

Veilig - Veilig zijn betekent dat u uw waardevolle informatiebronnen veilig houdt
Waakzaam - Waakzaam betekent dat u uw hele organisatie bewust maakt voor informatiebeveiliging
Veerkrachtig - Veerkrachtig betekent dat u na een incident snel hersteld bent en met minimale impact

Informatie beveiliging is geen technologisch, maar een business vraagstuk dat de hele organsiatie raakt. Het besef dat in tegenstelling tot de fysieke beveiliging een onderneming niet alleen afhankelijk is van zijn eigen digitale beveiliging, maar ook die van zijn relaties, klanten, leveranciers en zelfs 'buren' wordt actief door Veiligdigitaalondernemen uitgedragen: Informatiebeveiliging doe je samen!

Authenticiteit van documenten

In de huidige informatiemaatschappij is het online zaken met elkaar doen de gewoonste zaak van de wereld, en dat moet ook!! Maar als inhoud en datum cruciaal zijn kunt u Veiligregistreren gebruiken om de authenticiteit van uw documenten te waarborgen.

Om online veilig zaken te kunnen blijven doen moeten er maatregelen getroffen worden voor het veilig met elkaar uitwisselen van contracten, overenkomsten en belangrijke documenten. Veiligregistreren is daarvoor ontwikkelt. U kunt van nu af aan uw documenten 'registreren' en ontvangt daarvan een digitaal certificaat. Op elk gewenst moment kunt u nu aantonen dat het document dat u in bezit heeft, het authentieke document is. Een belangrijke schakel in digitaal zaken doen.


nXtshift - A Digital Transformation Community

Digital transformation is the financial imperative to redesign your business model as well as your operating model, to enable you to reconnect your business in a digital native networking society.

Paradigm shift

The nXshift is a digital innovation that hits private - and public enterprises in the core of their existence. This paradigm shift increases the clock speed of these enterprises to transform their businesses in order to coop with the upcoming digital challenges; to be or not to be in the digital world. A new economy underpinning a new society with new rules and technologies as game changers that will probe continues change into a networking society.

Digital Transformation is full of experiments

Huub Stiekema