Digitale transformatie voor de RvB en directies | Interimpoint

Digitale transformatie

Reconnect, Reimagine en Resilience

Uw onderneming transformeert naar een digitaal - en informatiegedreven organisatie. Organisaties staan de komende jaren, door het internet, moderne technologiën en de manier waarop informatie wordt gebruikt, voor een groot (existentieel) bedrijfseconomisch vraagstuk, met effecten op het operatingmodel en het businessmodel.

Het internet initieert een nieuwe manier van werken, leren, creëren, beleven, communiceren en verbinden. Het internet is ook een plaats voor samenwerking over de grenzen van de organisatie heen en tegen veel lagere productiekosten (30%) dan binnen de muren van een bureaucratie.

Tradtionele organsities moeten zich opnieuw uitvinden om de concurrentie met start-ups aan te kunnen en van hun organisatie een digitale organisatie te maken (digitale transformatie).

  • Reconnect - klanten verbinden met het ecosysteem
  • Reimagine - meer IT tegen lagere kosten en productie eficiëncy
  • Resilience - actieve en duurzame informatiebeveiliging

Interimpoint ondersteunt u adequaat over de bedrijfseconomische consequenties, oplossingen en roadmap voor uw digitale transformatie (digitale agenda) en het gebruik van moderne technologie.


Huub Stiekema, interim-CIO

interim-CIO

IT executive met visie

Huub Stiekema is interim-CIO en ervaren strategisch ICT-adviseur binnen het werkveld digitale transformatie en informatiebeveiliging met een brede C-level ervaring in het ontwikkelen van een business/ICT strategieën en het ontwikkelen van de ICT-waarde (IT regie).

Als interim-CIO begeleidt hij ondernemingen met strategische vraagstukken over hoe om te gaan business transformaties en (informatie) technologie in de moderne tijd. Digitale Transformatie en informatiebeveiliging zijn voor hem twee zijden van dezelfde medaille en in zijn werk houdt hij het midden tussen mens en technologie enerzijds en innovatie en incorporatie anderzijds.

Hij is auteur van "Break out! Living in the new unreality" (2010) en deelt regelmatig zijn ervaringen op LinkedIn. Huub is tevens voorzitter van de Special Interest Group Digitale Transformatie van de KNVI.

Lees verder over zijn ervaring en expertise.Huub Stiekema op Youtube en Soundcloud.Verhoog ICT waarde

Met oog op de toekomst en zorg voor het heden.

Profiel

Huub Stiekema heeft strategische ICT advies ervaring opgebouwd bij de overheid, de (internationale) telecom industrie en in de ICT branche. Belangrijkste domeinen voor het advies zijn digitale transformatie (IT regie), informatie beveiliging (CISM), technologie en de ICT (waarde)organisatie.

Wat anderen zeggen over de advieskwaliteiten van Huub is dat hij ingewikkelde ICT vraagstukken eenvoudig én betekenisvol kan overbrengen aan een bestuur, directie én de uitvoerende organisaties.

Hij is goed in staat een strategie te ontwikkelen, te presenteren en programmatisch uit te voeren. Lees hieronder verder of download zijn CV.


Boek over digitale transformatie

Er is een nieuw boek in de maak over digitale transformatie. Ik werk samen met Johan Oostlander (docent Ethiek) aan 13 persepctieven op het onderwerp digitale transformatie. Samen met een website levert dit een schat aan informatie op voor transformatiegerichte vraagstukken om uw digitale agenda goed uit te kunnen voeren.

Het boek en de website moeten op 1 juli 2017 gereed zijn.